Đặt Tên Con

Đặt tên con tiếng anh và tiếng việt phù hợp với phong thủy. Tên gọi là điều đi với con của bạn cả đời vì thế bạn nên có những kiến thức về cách đặt tên gọi làm sao cho phù hợp nhất.

Mình cũng đang chuẩn bị có em bé và cũng như những bậc cha mẹ khác đang suy nghĩ và lo lắng không biết đặt tên cho con như thế nào là tốt nhất vì tên gọi sẽ đi theo con đến hết cuộc đời.

Một cái tên đẹp thì vẫn chưa đủ mà nó phải chứa cả phong thủy và tránh những điều kiên kị ảnh hướng đến tương lại của con.

Chuyên mục đặt tên con sẽ giúp mọi người chọn được một tên gọi phù hợp cho con của bạn.