Các loại giống Bơ mới có nhiều năng xuất đang chờ bạn khám phá. Nhưng cách trị bệnh cho cây bơ tốt nhất hiện nay

Yêu Cầu Sinh Thái Của Cây Bơ

Để cây bơ phát triển tốt và đạt năng suất hiểu quả cao chúng ta cần phải am hiểu đặc tính của cây bơ và yêu cầu sinh thái của nó. Để cây bơ được phát triển tốt thì yêu cầu sinh thái của cây bơ rất quan trọng vì …

Read More »

Đặc Điểm Thực Vật Học Của cây bơ

Cây bơ là một loại cây ăn trái họ gỗ, giống bơ hiện này rất phong phú thích hợp trồng nhiều vùng miền khí hậu khác nhau, nhưng đặc điểm thực vật học của bơ vẵn không thay đổi Vào Những năm gần Đây vì giá trị dinh dưỡng trong …

Read More »